IDÉZET

"Ne azt tedd félre a megtakarításodba,
ami megmarad a költéseid után,
hanem költsd azt, ami megmarad
a megtakarításaid után."

- Warren Buffet

Keressen minket!

06 1 58 58 555

office@grantis.hu

VEGYE FEL
VELÜNK A
KAPCSOLATOT!
Érdeklődés tárgya:
Tovább
LiveZilla Live Help

INGYENES MEGTAKARÍTÁSI TANÁCSADÁS, EGY KATTINTÁSSAL!

Az ország bármely területén, így akár az Ön otthonában vagy irodájában is díjmentes személyes tanácsadást biztosítunk Önnek. Garantáljuk, hogy ez a 1,5 óra, élete egyik legjobb befektetése lesz!Hitelkiváltás Fogalmak

Utolsó frissítés: 2017-03-28
 

hitelkiváltás tudástár

Nem találja, amit keres?

itt írhat nekünk!

AÁBCCSDDZDZSEÉFGGYHIJKLMNNYOÓÖŐPQRSSZTTYUÚÜŰVWXYZZS

adós

Az a személy aki a pénzintézettel kölcsönszerződést köt, illetve aki a hitelösszeget és azok járulékos költségeit köteles visszafizetni.

adósminősítés

A pénzintézet belső szabályai alapján megvizsgálja az ügyfél hitelképességét, azaz felméri a visszafizetéssel és kihelyezéssel kapcsolatos kockázatokat, hogy a hitelbírálat a lehető legpontosabb legyen.

adósságrendezés / hitelkiváltás

egy vagy több kedvezőtlen kamatozású hitel egyetlen kedvező kamatozású ingatlan alapú jelzáloghitellé történő összevonása és egy bank felé történő fizetése.

adóstárs

Hasonlóan mint az adós, a kölcsön visszafizetésére szerződésszerűen kötelezettséget vállal, bár jogi értelemben vett szerepük azonos, az ügyfélminősítés során eltérő kockázati megítélés alá eshetnek.

bankgarancia

A pénzintézet bizonyos díj ellenében, nemfizetés esetén átvállalja a törlesztést.

BAR lista

Vagy más néven KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer), természetes személyek hitellel kapcsolatos késedelmeit nyilván tartó "fekete lista". Azon adósok kerülnek fel a listára Aktív státuszba, akiknek minimálbért meghaladó hitelből adódó tartozásuk van, 3 hónapot meghaladóan. A fennálló tartozás rendezése után a státusz még 5 évig Passzív marad mielőtt a személy lekerül a listáról.

Devizabelföldi

Devizabelföldinek tekintjük azt a természetes személyt, aki rendelkezik a magyar hatóság által kiállított érvényes személyi azonosító igazolvánnyal.

egyenletes törlesztés (annuitás)

Az ügyfél minden törlesztési periódusban (jellemzően 1 hónap) ugyanakkora összeget fizet a bank felé. A törlesztőrészleten belül azonban a kamat mértéke líneárisan csökken, míg a tőke mértéke líneárisan nő. A futamidő közel feléig így nagyobbrészt csak a kamat kerül megfizetésre, a tőketartozás csak kis mértékben csökken.

előleg

Lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződésben rögzítve lehetőség van a vételárat részletben megfizetni. Az előleg, az elsőként kifizetett részlet, amely jelzi a vevő vételi szándékát. Az előleg a maradék részletek megfizetése mellett a vételárba beleszámít, az esetleges szerződés meghiúsulás esetén pedig a vevőnek visszajár!

előszűrés

A banki ügyintézők és hitelközvetítők ún. scoring programok által elvégzett hitel előminősítési folyamata, amely a hitelkérelem beadása előtt, a hitelkérelmi adatok megadásával képes egy előzetes döntés meghozatalára, valamint a várható törlesztő és THM kiszámítására.

előtörlesztés

A hitel felvevője a kölcsön lejárata előtt legalább 3 havi törlesztővel megegyező összegű részt díj ellenében előre megfizethet. Az előtörlesztési díj bankonként változó, de törvényileg legfeljebb 2% illetve jelzálogleveles hiteleknél 2,5% lehet.

eltartott

Eltartottnak minősül a 12/2001(I.31.) Kormányrendelet alapján a gyermek, ha:
- a 16. életévét még nem töltötte be,
- a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem érte el,
- a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékossága (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

értékbecslés

Egy ingatlan a bankkal leszerződött független értékbecslési szakértő által meghatározott értéke. Az értékbecslés személyesen helyszíni szemle által készül és az ez alapján kibocsátott szakvélemény szolgálhat alapjául, az ingatlan hitel általi terhelhetőségének.

fedezethiány

Folyószámlán megjelenő egy adott követelés teljesítéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő összeg vagy fedezet. Például a bank nem tudja levonni a folyószámláról a csoportos beszedési megbízás összegét mert nem áll rendelkezésre az elegendő számlaegyenleg. Egy esetleges hitelkiváltásnál negatív ismérv lehet a bankok szemében.

fedezeti ingatlan

A kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló az ügyfél által felajánlott, jelzáloggal terhelendő ingatlan, azaz a bank biztosítéka arra az esetre, ha az ügyfél nem fizetné a hitelt.

fizetési fegyelem

egy adott hitelre, vagy kötelezettségre vonatkozóan meghatározza, hogy az ügyfél azt rendszeresen mennyire teljesíti pontosan és határidőszerűen. Adósságrendezés esetén az egyik legfontosabb szempont a pontos fizetési fegyelem!

Félszoba

olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.

foglaló

Az előleghez hasonlóan, lakásvásárláskor az szerződésben kikötött vételi szándékot erősítő részlet, amely sikeres adásvétel esetén az árba beleszámít. Amelyik fél a hibájából nem teljesül a szerződés, az a foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles megfizetni.

forgalmi érték

A ingatlan az aktuális értéke, amelyen adott pillanatban az várhatóan értékesíthető.

forinthitel

A kölcsön törlesztése és nyilvántartása is forintban történik, ezáltal nincsen árfolyamkockázat. Mivel a THM alapkamathoz kötött, ezért kamatkockázatról is csak akkor beszélhetünk, ha a BUBOR (irányadó bankközi kamatláb) vagy a jegybanki alapkamat változik.

halasztott tőketörlesztés

Az ügyfél a bank fel csak a kamatrészt törleszti havonta a tőketörlesztést, bizonyos periódusonként, vagy csak a futamidő lejártakor egy összegben történik.

használatba vételi engedély

Az építési engedélynek megfelelően elkészült épületbe a jogszabályok szerint csak használatbavételi engedély birtokában lehet beköltözni. Használatbavételi engedély nélkül például a társasházi lakásunk sem lesz a külön tulajdonunk, mivel az új házat sem tüntetik fel az ingatlan-nyilvántartásban. A hétköznapi életben ezt az engedélytípust lakhatási engedélynek szokták nevezni.

használati megosztás (használati megosztási megállapodás)

Osztatlan közös tulajdon esetén, az egy helyrajzi számon lévő lakóingatlan tulajdonosainak kizárólagos illetve közös tulajdonában lévő területrészeit írja le, ügyvéd által ellenjegyezve.

haszonélvezeti jog

Olyan személyes jog melynek értelmében a haszonélvező az adott más tulajdonában lévő ingatlant birtokolhatja, hazsnálhatja és annak hasznából részesedhet.

hitelbiztosítéki érték

Jelzáloghitelek esetében a fedezetként felajánlott ingatlanról, az értékbecslő által meghatározott, és a pénzintézet által elfogadott érték, mely a 25/1997. (VIII.1.) Pénzügy Minisztériumi rendeleten alapul.Általában 20-30%-kal alacsonyabb a forgalmi értéknél.

hitelfedezeti érték

Az ingatlannak a bankok által meghatározott értéke, amelyig hitellel terhelhető az ingatlan. Általában 10-20%-kal kevesebb mint a hitelbiztosítéki érték és törvényileg a forgalmi érték legfeljebb 75%-a lehet!

hitelkeret túllépés

Afolyószámlahitel maximális összegének túllépését jelenti. Az adósságrendezés során szintén nézhetik a bankok.

illeték

Ingatlan vásárlása esetén illetékfizetési kötelezettség keletketik a vevő részéről, melynek alapja az ingatlan forgalmi értéke. Használt lakás esetén 4 millió forintig 2%, az e feletti részre pedig 6%. Új lakás vásárlásakor pedig 15 millió forintig illetékmentes az e feletti részre pedig 6%.

illetékkedvezmény

Az első lakását megszerző, 35. életévét be nem töltött fiatal kérelmére az adóhatóság automatikusan legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést biztosít a lakásvásárlást terhelő illeték megfizetésére.

Ingatlan alaprajz

Akár kézzel is elkészíthető az ingatlan alapterületét és helyiségeit bemutató méretarányos rajz.

jelzálogjog

Jelzálogjog kihelyezése esetén a bank az ingatlan tulajdoni lapján jelzi, hogy az adós nem fizetése esetén az adott ingatlanból kártérítésre jogosult. A tulajdonjogot nem szerzi meg, csak magát a tényt jelzi.

jelzáloglevél

Jelzálog intézet által kibocsátott jelzáloghitelhez kötött névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek fedezetét a hosszú távú hitelek mögött lévő lekötött ingatlanok jelentik.

jövedelemvizsgálat

A hitelbírálat folyamata során a bankok a hitelügylet szereplőinek igazolható és rendszeres jövedelmeit vizsgálják, amelyek fontos támpontjai a bevállalható hiteltörlesztőnek! Általánosságban elmondható, hogy a teljes igazolható jövedelem legfeljebb 30%-a lehet a törlesztő mértéke!

kamat

A kölcsönszerződésben meghatározott éves százalékban kifejezett "ráfizetés", amely a hitel árát jelenti, és a szerződés függvényében változhat.

kamatfelár

Az alapkamaton felül bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén fizetendő többlet kamatrész. Amennyiben egy ügylet a bank megítélése szerint kockázatosabb az átlagosnál, kamatfelárat számít fel rá.

kamatperiódus

Az az időszak a törlesztési periódusban amely során a kamat állandó. Mértéke a szerződéskötéskor megválasztható.

kamattámogatott hitel

Az állam a jogosultsági feltételek megfelelése esetén az adósnak kamattámogatást nyújt, ezáltal a piacinál kedvezőbb kamatozású hitelhez lehet jutni.

kezelési költség

A banknak a szerződés fennállása során felmerülő adminisztratív költségeit tartalmazza, amelyet beépít a hitelkamatba. A hirdetmény és a szerződés is tartalmazza, mértéke a futamidő alatt változhat.

kezes

A hitelügylet szereplőjének egy speciális formája, amely bevonására fokozott vissza-nem fizetési kockázat megléte esetén kerülhet sor. Az egyszerű kezes vállalja, hogy amennyiben az adós nem fizet ő teljesít helyette, míg a készfizető kezes nem fizetés esetén nem követelheti, hogy előbb az adóstól hajtsák be a követelést!

kombinált lakáshitel

A befektetéssel kombinált lakáshitel előnye, hogy a bank felé fizetendő havi törlesztő csak kamatot tartalmaz, a tőkerészt pedig egy megtakarításba fizeti az ügyfél. A futamidő előrehaladtával a megtakarításra magas hozam érhető el, ezáltal a lakáshitel jóval a futamidő lejárta előtt végtörleszthető.

közjegyzői okirat

A hitelszerződés aláírásával egyidőben közjegyzői okirat is készül amely közjegyzőkről szóló, 1991. évi XLI. törvényben előírtaknak megfelelően igazolja a szerződésben foglalt és a felekre személyiségére vonatkozó tények valódiságát.

lakószoba

A 12/2001-es Lakáscélú Állami Támogatásokról szóló kormányrendelet alapján a lakószoba fogalmába az alábbi helyiségek tartoznak.

osztatlan közös tulajdon

Egy telken lévő több ingatlan, különböző tulajdonosokkal és egyetlen helyrajzi számmal. A tulajdoni lapról nem derül ki egyértelműen kinek a tulajdonrésze vonatkozik önállóan ingatlanrészre, ezért szükséges egy használati megosztási megállapodás, vagy használati megállapodás elkészítése.

pótfedezet

Amennyiben a jelzálogként felajánlott ingatlan nem teszi lehetővé a kívánt hitelösszeg felvételét lehetőség van pótfedezet bevonására, amely megnöveli a kölcsönösszeget.

prolongáció

A hitelszerződés prolongálásra akkor kerülhet sor amennyiben az adós ezt kérelmezi, mert a jelenlegi törlesztési mód veszélyezteti a fizetési képességét. A bankok ezért általában szerződésmódosítási díjat számolnak fel, melynek mértéke pénzintézetenként eltérő.

szoba

olyan lakószoba, melynek hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és a hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

TakarNET

Országos földhivatali számítógépes hálózat mely lehetővé teszi pl.:az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni lap on-line lekérését.

Térképmásolat (helyszínrajz)

A földhivatal által nyilvántartott az adott ingatlant és környezetét ábrázoló tervrajz.

thm

A Teljes Hiteldíj Mutató a hitelre vonatkozó összes évi költséget mutatja meg százalékos formában. Eredetileg a banki ajánlatok összehasonlítására találták ki, de önmagában ez az egy mutató a valós értékelésre és összehasonlításra nem alkalmas!

tőketartozás

A teljes hiteltartozás kamatokkal , járulékos költségekkel illetve eddigi törlesztett tőkehényaddal csökkentett része.

tulajdoni lap

A tulajdoni lap a Magyarország területén található, az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett ingatlanok adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket magába foglaló számítógépen kezelt okirat.

tulajdonjog fenntartás

Ingatlan adás vételnél kerülhet rá sor, ha a vevő nem tudja egyben kifizetni a véltelárat, és az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell! A fenntartás ideje alatt az eladó nem értékesítheti az ingatlant, az erről szóló nyilatkozatot pedig a teljes vételár megérkezéséig ügyvédi letétbe szokták helyezni, amely mindkét fél számára biztosíték lehet.

tulajdonjog függőben tartás

Hasonló a tulajdonjog fenntartáshoz, annyi különbséggel, hogy a felek által meghatározott időpontig de maximum 6 hónapig függőben tartják a tulajdonjog bejegyzésének ügyintézését, ezáltal elkerülhető a földhivatali határidő túllépése.

türelmi idő

Az az időszak amely alatt az adós csak csak kamatot és kezelési költséget fizeti, a tőke nem csökken! A türelmi idő lejártával a havi törlesztőbe beleépül a tőkerész is amely annak drasztikus növekedését eredményezheti! A kellemetlen meglepetések elkerülése végett mindig tájékozódjunk, higy a kiszámolt gyanúsan alacsony törlesztőrészlet türelmi idős e!

új lakás

(a 12/2001/(I.31.) Kormány rendelet alapján) a) új lakás: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, illetőleg emeletráépítéssel (családi- vagy ikerház esetén is), vagy tetőtér-beépítéssel nem családi- vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy fennmaradási engedély köteles b) értékesítés szempontjából új lakás: az a) pontban meghatározottakon kívül, a 15. § (1) bekezdés szerinti, értékesítés céljára épített új lakás az is, amelyet a használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb három évig bérlakásként hasznosítanak és első ízben történő értékesítésére ezt követően kerül sor.

zálogkötelezett

Az a természetes személy aki a fedezetül felajánlott ingatlanon tulajdonjoggal rendelkezik, vagy azt szerez. Ilyen például a haszonélvezet jogosultja is aki ezáltal köteletően bevonandó az ügyletbe!

Tetszett az írás?
Kérdése van?SZAKÉRTŐNK VÁLASZOL »

Kapcsolódó bejegyzések:

Adósságrendező hitel kalkulátor

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Adósságrendező hitel kalkulátorunkat azért hoztuk létre, hogy ha Önnek egy vagy több kedvezőtlen kamatozású, drága hitele van, esetleg ezeket több banknak fizeti, akkor Ön is ki tudja számolni új adósságrendező jelzáloghitele várható havi törlesztőjét! Az adósságrendező hitellel ugyanis ezeket a hiteleket összevonhatja egyetlen olcsóbb kölcsönné, egy bank felé fizetve, így a havi törlesztőrészletét akár 50%-kal is lecsökkentheti! Weboldalonkunkon lévő adósságrendező hitelkalulátorunk segítségével 18 bank közül választhatja ki a legkedvezőbbet és rögtön...


Hozzászólás (0)

Adósságrendező hitel ingatlanfedezet nélkül

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Az adósságrendező hitel alapvetően egy jelzálog alapú, tehát ingatlanfedezetes hitel, éppen ezért ingatlanfedezet nélkül semmilyen banknál nem igényelhető. Bármilyen hitel kiváltása fedezetlen személyi hitellel egyrészt azért nem lehetséges mert a bankok a maximálisan felvehető személyi kölcsön összegét a nettó jövedelem 6-8x-osára maximalizálták, amely egyetlen kisebb  öszegű lakáshitel kiváltására sem elég. A másik ok pedig a személyi hitelek nagyon magas 30-40%-os kamatszintje, amely még  drágábbá is tenné az új hitelt a régi(ek)-nél...


Hozzászólás (9)

Adósságrendező hitel feltételei

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

Adósságrendező hitel segítségével egy vagy több kedveztőtlen kamatozású hitelét egy új olcsóbb hitellé "alakítjuk át", annak érdekében, hogy ön havonta akár 50%-kal kevesebbet fizessen! Használja jobb oldalon lévő adósságrendező kalulátorunkat és győzödjön meg róla, hogy mennyivel fizet többet mint kellene! A hiteltermékek korszerűsödésével, a hitelkamatok folyamatos csökkenésével valamint a személyi hitelek és áruhitelek egyre nagyobb térnyerésével megnőtt a jelentősége az adósságendezésnek...


Hozzászólás (1)

Adósságrendező hitel jövedelemigazolás nélkül

Utolsó módosítás: 2011.09.15.

A válság okozta 2010-es törvényi szigorításoknak megfelelően semmilyen hitel nem igényelhető jövedelemigazolás nélkül, egyetlen magyar banknál sem! Teljesen eltűntek a piacról a jövedelemigazolás nélküli hitelkonstrukciók és a minimálisan elvárt igazolható jövedelem 2011-től minimálbér lett. Ez persze nem azt jelenti, hogy pusztán minimálbér megléte mellett biztosan megkapjuk a hitelt, de néhány bank esetében lehetőség van  erre bizonyos kamatfelár mellett...


Hozzászólás (0)

Adósságrendező hitel euro alapon

Utolsó módosítás: 2011.09.14.

A válság okozta 2010-es törvényi szigorításoknak megfelelően semmilyen hitel nem igényelhető jövedelemigazolás nélkül, egyetlen magyar banknál sem! Teljesen eltűntek a piacról a jövedelemigazolás nélküli hitelkonstrukciók és a minimálisan elvárt igazolható jövedelem 2011-től minimálbér lett. Ez persze nem azt jelenti, hogy pusztán minimálbér megléte mellett biztosan megkapjuk a hitelt, de néhány bank esetében lehetőség van  erre bizonyos kamatfelár mellett...


Hozzászólás (1)